Forædling af Flower Circus (R) roser

Her får vi besøg af Thomas Proll fra firmaet Kordes Roser i Tyskland.
Det er Kordes Roser der forædler og fremelsker de berømte
Flower Circus (R) roser...
Thomas vil fortælle historien bag Flower Circus (R) typerne.
Herom senere...